Stranice optimizirane za rezoluciju 800*600. Sva prava zadrzana. Proizvodnja gradjevne stolarije-A L K U S d.o.o. Kresevo 2001.
e-mail:alkus@tel.net.ba