Stranice optimizirane za rezoluciju 800*600
Sva prava zadrzana  COTO-Metalna galanterija-Kresevo-Bosnia 2001/2002/2003.

Volujak bb, 71260 Kresevo

Bosna i Hercegovina

Tel: 00387 (0)30 804 - 125

Tel/fax: 00387 (0)30 804 - 123

E-mail: coto73@ hotmail.com

PARTNERI:

Dunolit - Kiseljak
Tomdar - Kresevo
Tomix - Kresevo
Jurin Dizajn - Kresevo