Utemeljenje Društva za zaštitu kulturno - povijesnih i prirodnih vrijednosti «Kreševo»

Kada su se stekli svi uvjeti dana 10.12.2004. godine, održana je osnivačka skupština i time je osnovano Društvo. Društvo je nevladina, izvanstranačka, neprofitabilna, multinacionalna i multikonfesionalna organizacija građana i ima svojstvo pravne osobe.

Društvo na slobodnoj i dragovoljnoj osnovi okuplja građane općine Kreševa i sve druge koji izraze želju i prihvaćaju i provode odredbe Statuta i programa rada i djelovanja Društva.


Programska zadaća Društva:

1) Identifikacija, zaštita, sanacija i konzervacija objekata kulturno-povijesnog naslijeđa na području Općine.
2) Rad na podizanju svijesti kod žitelja Općine i realiziranje aktivnosti na planu očuvanja prirodnih vrijednosti te aktivnog odnosa prema svom okolišu, ekologiji.
3) Izrada stručnih referata, okruglih stolova i projekata iz sadržaja kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Općine.
4) Promidžba i edukacija žitelja i baštenika Općine, sa težištem na mlade, napose učenika i đaka u osnovnoj i srednjoj školi.
5) Rad sa mladim i aktivno uključenje u sve akcije Društva na terenu kao i širenje članstva Društva.
6) Ostvarivanju izravne suradnje sa svim turističkim zajednicama kao i ostalim subjektima koji nalaze svoj interes u Općini.
7) Ostvarivanje pune suradnje sa svim državnim i znanstvenim institucijama i organizacijama u cilju povećavanja sadržajnosti i kvalitete rada i djelovanja Društva i ostvarenje njegovih programskih ciljeva.

Članstvo Društva može biti osobno, kolektivno i članstvo na bazi sponzorstva. U Društvo se može uključiti školska mladež preko svojih sekcija koje se organiziraju.

Godišnja članarina iznosi: za pojedince 10 KM, a za članove na principu sponzorstva 100 KM. Kolektivni članovi društva/udruge i mladež nemaju obvezu izmirivanja članarine.

Društvo održava redovnu godišnju skupštinu u mjesecu prosincu kada se analiziraju ostvareni zadaci za tekuću godinu i prave planovi za narednu.


Financijska sredstva Društva osiguravaju se iz:

1) Članarine
2) Proračuna Općine, Kantona, FBiH i BiH
3) Poklona i donacija
4) Drugih izvora financiranja

Za posebne zasluge i postizanje izvanrednih rezultata Društvo može svojim članovima dodjeljivati pohvale, nagrade, te odavati javna priznanja. Za uspješnu suradnju i pruženu pomoć Društvo može dodjeljivati pismena priznanja i drugim pojedincima, društvima/udrugama, organizacijama, institucijama i donatorima.