Stanje kulturnog nasljeđa i poduzete mjere

Zadnji rat u velikoj je mjeri uništio ne samo materijalna dobra nego i kulturno i prirodno naslijeđe, a duhovne vrijednosti došle su na vrlo nisku razinu. Kod mnogih rušitelja tih vrijednosti materijalne vrijednosti su ispred duhovnih, što je za kulturno i prirodno naslijeđe katastrofalno sa tendencijom da se to nastavi. I u moralnim vrijednostima došlo je do značajnog nazadovanja. Sve se to odvija u uvjetima brojnih društvenih poteškoća i problema i kada u dovoljnoj mjeri ne funkcionira pravni sustav.

U ovim vrlo složenim i teškim uvjetima nisu ostali neaktivni Kreševski entuzijasti i ljubitelji kulturnog i prirodnog naslijeđa. Njihova je osnovna nakana i akcija bila i jeste sada, kako najsadržajnije i najkvalitetnije sačuvati to naslijeđe, na samo za nas, nego i mlade naraštaje. Malo je takvih mjesta sa ovakvim bogatim naslijeđem kao Kreševo.

Dana 06.01.2001. godine utemeljen je Inicijativni odbor za osnivanje Društva za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Kreševo, koji broji 11 članova. Osnovna je njegova zadaća poduzimati mjere i radnje za očuvanja i zaštitu naslijeđa i kada se stvore potrebni uvjeti da se utemelji Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti «Kreševo», (DZKPiPV «Kreševo»).

Na tom planu Inicijativni odbor ostvario je značajne ciljeve i zadatke. Preko općinske administracije pokrenuo je inicijativu za predlaganje Komisiji/povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika BiH određen broj objekata, spomenika kulturnog naslijeđa. Tako je ta Komisija/povjerenstvo proglasila za nacionalne spomenike državnog značaja: Franjevački samostan, sa muzejom, knjižnicom i arhivom; Kreševo, stara kulturno-historijska jezgra koja potječe iz 17. i 18. st.; Utvrda Kreševo iz srednjeg vijeka; Svetište Majke Božje «pod špiljama» u Kreševu; Svetište Voda sv. Jakova u Deževicama i knjiga, rudarsko-tehnički priručnik De-re-metallica tiskan 1657 godine na latinskom jeziku (raritetno tiskano djelo). Ostalo je još nekoliko spomenika za koje se nadamo da će bit proglašeni spomenicima značajnim za državu.

  

Inicijativni odbor pokrenuo je inicijativu kod općinske administracije da se od federalnih institucija traže potrebna financijska sredstva za sanaciju i spašavanje nekoliko građevnih stambenih objekata Kreševa koji su bili ugroženi prepušteni vremenu i propadanju.
Dobiveno je preko 40.000 KM i ta sanacija je na kraju svoje realizacije.