d.o.o.
PROIZVODNJA EKSPANDIRANOG POLISTIRENA
Firma "EPS LAŠTRO" posjeduje certifikate o uskladjenosti ekspandiranog polistirena tipa
EPS-15, EPS-20, EPS-25, EPS-30, EPS- F.
Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine izdao je certifikate o uskladjenosti kojima se potvrdjuje da su ispitani uzorci u skladu sa zahtjevima sljedecih propisa i standarda:

Zakon o standardizaciji ( "Sl. list R BiH", broj 13/93 i 13/94) i
standardi DIN 4102- 1, ISO 1923, ISO 844, ISO 845, ISO 2796, ISO 1663,
_ISO 2896, ISO 1209, ISO 4898 i DIN 52612

71260 KRESEVO,
Resnik bb,
Bosna i Hercegovina
tel.: 00387 (0)30 807 102
fax: 00387 (0)30 807 101
info@eps-lastro.com