HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
Gospodarski razvoj
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Gospodarstvo > Gospodarski razvoj

   U cilju gospodarskog razvoja općine Kreševo trenutno je u izradi strategija razvoja općine Kreševo u čiju izradu su uključeni svi šefovi službi Općine Kreševo kao i mnogi drugi savjetnici. Strateški plan općine radi se u suradnji Općine Kreševo i E-Net centra, odnosno E-Net programa Univerziteta Alberta u Kanadi i pod pokroviteljstvom Kanadske vlade i Kanadske razvojne agencije. Cilj strategije je općeniti razvoj općine Kreševo te podizanje kvalitete života na ovim prostorima na jedan viši nivo.

STRATEŠKI CILJEVI

Ekonomsko jačanje općine kroz promicanje i razvoj turizma
Prioriteti:
   - Promicanje i razvoj turizma
   - Promoviranje prirodnih bogatstava, vjerskog i kulturnog nasljeđa

Strateške inicijative:
   - Izgradnja sportsko rekreacionih kapaciteta i turističko ugostiteljskih objekta na planinama Inač, Bitovnja i Lopata
   - Dovršiti izgradnju reli staza na Gajicama
   - Dovršiti kreiranje marketinško propagandnog materijala
   - Proširenje SKI centra


Poboljšanje postojeće infrastrukture
Prioriteti:
   - Putna komunikacija
   - Kanalizacioni sustav


Strateške inicijative
   - Dovršetak izgradnje regionalnog puta Kiseljak – Kreševo - Tarčin
   - Izgradnja i sanacija lokalnih puteva
   - Izgradnja kanalizacionog sustava (kolektor)


Do 2010 godine broj nezaposlenih sa 30 % smanjiti na 5%

Prioriteti:
   - Razvoj postojećih i otvaranje novih malih i srednjih poduzeća
   - Modernizacija postojeće tehnologije
   - Promicanje i razvoj turizma
   - Razvoj voćarstva i stočarstva


Strateške inicijative
   - Izgradnja sportsko rekreacionih centara
   - Edukacija građana u cilju podizanja ekološke svijesti
   - Općina će promovirati projekte razvoja
   - Dokvalifikacija i prekvalifikacija postojećih kadrova
   - Osigurati edukaciju iz oblasti voćarstva i stočarstva
   - Podržati razvoj zemljoradničke zadruge

   Naravno na ovim prostorima postoje i znatne slabosti koje se izražavaju kroz:
  - slabu prometnu povezanost Kreševa sa ključnim putnim pravcima u regionu;
  - loš kvalitet putnih komunikacija i nedovršeni regionalni putevi, što dovodi do svojevrsne prometne izoliranosti;
  - zastarjela tehnologija u postojećim privrednim subjektima;
  - izostanak razvoja drvoprerađivačke industrije;
  - neracionalno korištenje prirodnih resursa;
  - nesređena zakonska regulativa;
  - nedostatak prostornoplanske dokumentacije;
  - neuređenost tržišta itd...

   Pored svih tih problema koji se pojavljuju u užoj i široj okolini ipak se ukazuju prilike odnosno mogućnosti razvoja koje treba maksimalno iskoristiti, te mogućnosti su:
  - U tijeku je izrada prostornog plana kantona Središnja Bosna;
  - Postoji mogućnost oživljavanja starih i otvaranje novih poslovno-tehničkih veza;
  - Iskorištavanje tradicionalnog proizvodno-poduzetničkog duha;
  - Prostor za razvoj drvno-prerađivačke industrije i drugih postojećih kapaciteta.

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.