HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Gospodarstvo > Gospodarstvo u Kreševu
   Prije ratnih zbivanja gospodarstvo općine Kreševo baziralo se na metalnoj industriji, drvno prerađivačkoj i tekstilnoj, ali zbog loše sprovedene privatizacije, izgubljenog tržišta, tehnološke zaostalosti, niske produktivnosti došlo je do smanjenja aktivnosti na ovim sektorima.
   Privatni sektor se proširio na druge proizvodne djelatnosti kao što su proizvodnja mesa i mesnih prerađevina, proizvodnja stiropora, proizvodnja spužve, proizvodnja suhe žbuke, proizvodnja namještaja, a pored starih povećao se broj metaloprerađivača, te primarnih prerađivača drveta kao gospodarskih društava i obrtnici te razne uslužne djelatnosti.
   Trenutno na općini postoji 70 gospodarskih društava, a obrtnika, trgovinskih i turističko-ugostiteljskih uslužnih djelatnosti ima oko 130 s tim da i proizvodni kao i uslužni sektor ima stalnu tendenciju rasta razvojem postojećih i otvaranjem novih kapaciteta. U postojećim poduzećima zaposleno je oko 1000 radnika, a neuposlenih je oko 600 osoba.
   Od značajnih gospodarskih resursa bitno je navesti najvažnija poduzeća koja su nosioci razvoja na općini:
 a) Industrija
   - Tvornica za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina "MIS Stanić";
   - Tvornica za proizvodnju stiropora "EPS Laštro";
   - Tvornica otkivaka i kovanog alata "ČELIK d.o.o.";
   - Tvornica za proizvodnju suhe žbuke "STAMAL";
   - Tvornica za proizvodnju žbuke "Miličević d.o.o.";
   - Tvornica za proizvodnju spužve "Čaltex";

 b) Primarna drvna industrija
   Na području općine rade tri drvoprerađivača u primarnoj obradi drveta, tj. bazirani su samo na proizvodnju poluproizvoda, ali općenito je mišljenje da je potrebno takvu proizvodnji dići na jedan viši nivo gdje bi se proizvodili gotovi (finalni) proizvodi od drveta kako za domaće potrebe tako i za izvoz.

   Pored svih ovih potencijala bitno je napomenuti i probleme s kojima se susreću gospodarstvenici u Kreševu kao što su nepovoljna gospodarska situacija u zemlji i regionu. Međutim na lokanoj razini dolazi do pomaka pogotovo u riješavanju gorućeg problema prometne nepovezanosti Kreševa sa okolicom. Tako je u tu svrhu asfaltiran lokalni put Kreševo - Lepenica koji znatno smanjuje put prema Sarajevu. Također je izvršena sanacija lokalnih puteva prema selima u okolici Kreševa. Veliki problem je zastarjela tehnologija u poduzećima koja su poslovala prije rata na ovim prostorima te neracionalno korištenje prirodnih resursa i nepravilno gazdovanje šumskim bogatstvom.
Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.