HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Gospodarstvo > Infrastruktura

   U proteklo vrijeme na području općine Kreševo realiziran je značajan broj infrastrukturnih projekata, kako obnove postojećih instalacija tako i izgradnje novih, od kojih navodimo najznačajnije:

Period od 01.01.2003. godine do 31.12.2003. godine:
Radovi na Vodoopskrbnom sustavu Kreševo:
  - urađena kaptaža Kostajnica;
  - spoj kaptaža Kostajnica - kaptaža Šćona;
  - vodosprema Kreševo V=300m3;
  - razvod mreže od Meljina ka Polju i Volujaku;
  - razvod mreže od Resnika do Alagića i Rakove Noge;
  - razvod mreže za Stojčiće i Trosku.

   Spomenute radove je financirala Norveška Vlada preko Norada i Nordplana, te klijenta J.P. Vodno područje slivova rijeke Save Sarajevo, a izvođač je bio "Miličević" d.o.o. Kreševo.

   Ostalo je još da se izvede razvod mreže Meljine Mratinići, koje je u tijeku izvedbe, te izgradnja druge komore na Meljinama V=250m3.

   Također sredstvima J.P. Vodno područje slivovi rijeke Save Sarajevo urađena je prva faza regulacije rijeke Kreševke dok će nastavak uslijediti u tijeku ove godine. Izvođač spomenutih radova bila je firma "Bećiragić" Sarajevo.

   Ovim radovima treba nadodati i izgradnju javne rasvjete u Vrancima.

   Što se tiče puta Crnići - Crnićki Kamenik realiziran je projekt asfaltiranja i uređenja dionice od 1700 metara, koji je financirala fondacija "Odraz" Sarajevo i dijelom mještani sela Crnićki Kamenik u suradnji sa Općinom. Izvođač radova je "Asfaltgradnja" Visoko.
   Također je asfaltirana dionica puta na Trosci dužine 400 m. Sredstva su osigurana od strane Općine Kreševo i stanovništva.

Period 2004 godine:
Radovi na sanaciji postojećih lokalnih puteva:
  - Asfaltirani su putevi u Drežnicama, Mratinićima, Zvizdu, Kotarcu i Lipi, Volujaku i Bukvi i Širokoj Ulici u ukupnoj dužini od oko 3900 m, te je asfaltirano malonogometno igralište, popularni "Bostan". Sredstva su osigurana od stane Općine Kreševo i mještana gore navedenih mjesta.
  - Također je asfaltiran dio putnog pravca Crnići - Crnićki Kamenik u dužini od 1800 m, a ovih dana se završava asfaltiranje drugog dijela dionice od 1600 m. Na taj način povezale bi se asfaltnim putnim komunikacijama općine Kreševo i Fojnica. Vrijednost radova je oko 200.000 KM, a sredstva je osigurala fondacija "Odraz" Sarajevo i dijelom mještani u suradnji sa Općinom.
  - Najveći završen projekt sanacije puteva je asfaltiranje dionice Ivica - Lepenica preko koje se znatno skraćuje putovanje do Sarajeva. Vrijednost te investicije kreće se od oko 900.000 KM, a u financiranju radova učestvovali su: Županijsko ravnateljstvo za ceste, Općina Kiseljak i Općina Kreševo.
- Ovih dana započeto je asfaltiranje prve dionice puta u Kojsini dužine 1.000 m, sredstva je osigurala Općina Kreševo i stanovnici.
- Uređen je prilaz i natkrivena su čekališta na četiri autobusna stajališta u Alagićima, Komarima, Bjelovićima i Polju.

Planirane aktivnosti sanacije puteva do kraja 2004. godine:
  - Dionica puta na relaciji Bjelovići - Lipa u dužini od 750 m koju će financirati agencije Odraz, Općina Kreševo i mještani.
- Asfaltiranje druge dionice puta u Kojsini dužine 1.000 m i trasiranje i asfaltiranje dionice Resnik - Polje koji bi se spojio sa novouređenim putnim pravcem Kreševo - Lepenica.

Završeni radovi na Vodoopskrbnom sustavu Kreševo:
   - Druga komora vodospremnika na Meljinama kapaciteta V=250 m3;
   - Vodovod za Mratiniće u ukupnoj dužini od 1300 m;
   - Ostatak vodovoda za Mratiniće u dužini od 500 m što če biti financirano jednim djelom od donacije vlad SBK te prilozima mještana i općine;
   -Također je u pripremi projekt obnove postojeće, 1929. godine izgrađene, vodovodne mreže u gradu Kreševu.

  Također moramo pomenuti da je ovih dana završena vanjska i unutarnja adaptacija zgrade Općine Kreševo. Vrijednost ovih radova je oko 90.000 KM, a sredstva je osigurala Općina Kreševo. Također pri unuterašnjem uređenju (info centar učestvovale su međunarodne organizacije za razvoj (CHF, USAID) sa 20.000 KM.

      

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.