HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Gospodarstvo > Poduzeća i udruženja
Poduzeća

   Na području općine Kreševo registrirano je oko 50 pravnih subjekata, te otprilike isto toliko registriranih obrta u osnovnom zanimanju. Zanimljivo je to da je većina registriranih poduzeća i obrta orjentirano proizvodnji, a znatno manji broj se bavi uslužnim djelatnostima. Osnovne podatke o registriranim pravnim subjektima možete pronaći ovdje.


    Kao što smo gore spomenuli najzastupljenije vrste djelatnosti kod obrta su proizvodne, mada ima dosta i uslužnih i trgovinskih djelatnosti. Ponajviše su zastupljene djelatnosti obrade metala (kovačnice, radionice za obradu metala i sl..), koje imaju dugu tradiciju na ovim prostorima, kao i djelatnosti vezane uz obradu metala i proizvode od metala. Naravno ne smijemo izostaviti drvnu industriju, kako u primarnoj obradi drva, tako i u izradi proizvoda od drveta. Osnovne podatke o registriranim obrtima u osnovnoj djelatnosti možete pronaći ovdje.

Udruženja

UDRUGA POSLODAVACA OPĆINE KREŠEVO
   Udruga poslodavaca Općine Kreševo osnovana je 10.10.1998. godine, na inicijativu nekoliko poduzetnika sa područja općine. Prvi predsjednik Udruge bio je gospodin Ljubo Tomić. Djelovanje Udruge bilo je ograničeno zbog financijskih razloga, jer članarine nisu mogle pokriti troškove financiranja Udruge. Zato, u periodu od 1998. do 2002. godine Udruga nije mogla mnogo napraviti. U siječnju i veljači ove godine naši članovi ponovo pokreću inicijativu za aktivnim radom Udruge. Na Skupštini Udruge 22.02.2002. godine biraju se novi predsjednik i upravna tijela, te Udruga startuje sa radom. U svibnju potpisujemo Ugovor o zajedničkoj suradnji sa HO CHF. Trenutno imamo 50. članova sa tendencijom porasta broja članova. Sadašnji predsjednik Udruge je Tiho Perić, a predsjednik skupštine koja broji 30 članova je Jozo Tadić.

   PROGRAMSKI CILJEVI UDRUGE
- izrada programa razvoja pojedinih djelatnosti;
- organizovanje Štedno-kreditnih organizacija i fondova za razvoj;
- povezivanje sa drugim privrednim subjektima i asocijacijama, domaćim i stranim;
- uspostavljanje i razvijanje drugih oblika djelovanja, u skladu sa zakonom, koji su neophodni za ostvarivanje ciljeva članova asocijacije;
- samostalno i uz angažovajne stručne pomoći zastupanje u cilju donošenja zakonske regulative iz oblasti ekonomske i poreske politike, politike zapošljavanja i radnih odnosa, te stambene i socijalne politike;
- samostalno, i uz angažovanje stručne pomoći, utjecanje na strateško planiranje ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i u regionu;
- samostalno i uz angažovanje stručne pomoći zastupanje prema lokalnim i stranim humanitarnim i financijskim organizacijama;
- stipendiranje svojih članova, te nadarenih učenika, studenata i sportista;
- aktivnosti na zaštiti lokalnih tržišta od nelojalne konkurencije;
- zaštita ostalih interesa članova Udruženja prema državnim, pravosudnim, bankarskim i drugim organima;
- osnivanje prevnih lica za obavljanje privrednih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.
Detaljnije informacije o Udruzi poslodavaca možete pronaći ovdje.


ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "VISOČICA" KREŠEVO
   Zemljoradnička zadruga "Visočica" Kreševo osnovana je 13.08.2004. godine sa osnovnom djelatnošću otkupa poljoprivrednih proizvoda, ljekovitog bilja i gljiva. Zadruga se također bavi poljoprivrednom proizvodnjom voća, povrća, mesa i mlijeka, pomaže poljoprivrednicima oko nabavke đubriva, mehanizacije odnosno sjetve. Upisanih zadrugara trenutno je 25. Sjedište zadruge je u ulici fra Grge Martića 78.
   Osnivači zadruge su: Kuliš Ivo, Misilo Mara, Fazlibašić Salem, Trogrlić Jozo i Ivičević Nada.
   Direktor društva : Mara Misilo;
   Zamjenik direktora: Kuliš Ivo;
   Savjetnik: Handžić Aziz;
   Nadzorni odbor: Fazlibašić Salem, Ivičević Nada, Trogrlić Jozo.
Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.