PARAGLIDING

Tradicija paraglidinga u Kreševu nije posebice duga, ali se Kreševo sa dosadašnjim angažiranjem u ovom atraktivnom sportu može pohvaliti.
Prvi instruktor i uopće letač od koga se razvilo ono što sad Kreševo ima je Vlado Naletilić iz Širokog Brijega. On je 2000_te godine obučio pet letača koji i danas razvijaju ovaj sport u Kreševu:
- Ivica Ivičević
- Zdravko Miličević
- Igor Jurić
- Mario Kuliš
- Davor Komšić

Prijave za CUP, kao i za školu paraglidinga možete uputiti na:
- tel/fax:030/806-884
- e-mail:jutro.kresevo@tel.net.ba
Informacije:
- Davor Komšić: GSM 063/338-769

Stranice optimizirane za rezoluciju 800*600
Sva prava zadrzana  JUTRO d.o.o.-Kresevo-BIH © 2003/2004.

>foto galerija< >2002<

MEĐUNARODNI POZIVNI PARAGLIDING CUP "KREŠEVO 2004"
P R A V I L N I K

>foto galerija< >2003<

 

 

 

 

prijavni list za natjecanje