HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Kultura i obrazovanje > KUD Napredak

   Nedvojbeno je da je kreševska podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak u proteklom desetljeću i više, računajući od 9.veljaće 1991. kada je održana Obnoviteljska skupština Društva, ostavila mnoštvo neizbrisivih tragova u kulturnoj povijesti općine Kreševo. Čuvala je, njegovala i promicala hrvatsku kulturnu baštinu u svome gradu, pa i šire, ponajprije onu koja već desetljećima pripada ovom zavičaju. Dakako, građanima su mnoge kulturne manifestacije ostale u trajnom i lijepom sjećanju, a posebice onim članovima koji su ih i stvarali: tamburašima, folklorašima, pjevačima, plesačima, glumcima, te naposljetku, članovima rukovodstva podružnice.

   U turbulentnom vremenu prije rata, kada se jedan istrošeni društveno-politički sustav urušavao, a potom se, u ratnoj oluji i u teškim mukama, rađao jedan novi, po mnogo čemu složen i neizvjestan, Društvo je otpočelo svoj pionirski rad. Već u travnju 1991. godine priređena je u kreševskoj crkvi prva, nezaboravna, kulturna manifestacija: Koncert Simfonijskog orkestra i hora iz Zenice. Potom se tamburaški sastav nekadašnjeg Kulturno-umjetničkog društva Metalac pridružio kreševskom Napretku, te postao njegovim prepoznatljivim znakom i glavnom okosnicom u njegovom ukupnom radu. Neposredno pred ratne sukobe, Društvo je izdalo dva broja svog glasila, kome je dalo naziv- "Glasnik".

   Nakon završetka ratnih sukoba, s novom nadom na obzorju, te s puno entuzijazma, poleta i rada, krenulo se sredinom 1994. godine u ponovnu obnovu rada Društva. Tada su izvršene neophodne opravke na oštećenom i zapuštenom Napretkovom domu, izgrađenom davne 1912. god. Od tada pa do danas, kreševski su napretkovci bili sudionicima u skoro 180 kulturnih manifestacija, od čega je najveći broj onih koje su darovali svome gradu. Međutim, ne mali broj puta kreševski je Napredak gostovao i drugdje, u FBiH, Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Italiji. Od mnoštva poslijeratnih kulturnih manifestacija treba svakako spomenuti i izdvojiti one, koje su u stvaralačkom mozaiku kreševske podružnice , ostavile poseban i snažan pečat. To su:

Koncert hrvatske glazbene udruge Sv. Vincence – održan povodom 200.     godišnjice donošenja sarkofaga iz Rima Sv. Vincence nebeske zaštitnice Blata na     Korčuli, uz sudjelovanje tamburaškog sastava Senjo,
Tjedan fra Grge Martića – priređen povodom obilježavanja 90. obljetnice smrti     ovog istaknutog hercegovačkog franjevca, koji je svojim djelovanjem ostavio     dubok trag u povijesti BiH,
  Nagradno putovanje – posjeta gradu Anconi u Italiji mlađe folklorne skupine,
 Listić klena – predstava za djecu , u izvedbi dramske sekcije,
Sjetva za desetljeća – sudjelovanje na priredbi u Beču održanoj u organizaciji     istoimene Napretkove podružnice. Tom prigodom nastupili su tamburaši, starija     folklorna skupina i mješoviti pjevački zbor,
• Sudjelovanje naših tamburaških sastava na Festivalima hrvatske tamburaške     glazbe u Osjeku: starijem tamburaškom sastavu dodijeljene su srebrna i brončana     plaketa Tambura Paje Kolarića, dok su mladi tamburaši osvojili dvije brončane,
Gostovanje u Stuttgartu na Dobrotvornoj priredbi, a u organizaciji Dobrotvornog     društva Kreševo – Fojnica – Kiseljak. Tada su nastupili tamburaši, mješoviti     pjevački zbor, izvorna ženska pjevačka skupina, dramska sekcija i ritmička grupa     IMD,
Noć gange, rere i bećarca – folklorna većer u koncertnoj dvorani Vatroslava     Lisinskog u Zagrebu, uz sudjelovanje izvorne ženske pjevačke skupine,
Večer folklora – nastup Folklornog ansembla Osijek 1862. na ljetnoj pozornici     osnovne škole u Kreševu,
Svibanjski dani kulture – svakog se svibnja (počevši od 1999.) održi 6 do 8     različitih kulturnih manifestacija. Nedvojbeno je da su Svibanjski dani kulture     postali tradicionalnom, središnjom kulturnom manifestacijom kreševske općine.     Po njima je, uz već spomenute tamburaše, kreševski Napredak postao     prepoznatljiv i šire,
Grad Sisak Kreševu – igrom i pjesmom – nastup Kulturno – umjetničkog društva     Ivan Goran Kovačić iz Siska,
• gostovanje u Beču na Zabavnoj večeri, u organizaciji Hrvatskog sportskog     kulturnog kluba Busovača iz Beča. Tada su nastupila oba tamburaška sastava,     zatim folklorna skupina, izvorna ženska pjevačka skupina i grupa IMD,
IV Festival hrvatske tamburaške glazbe u FBIH – organizatori su bili Hrvatski     informacioni centar iz Zagreba, Hrvatska matica iseljenika u FBiH i kreševska     podružnica HKD Napredak. Generalni sponzor festivala bila je tvrtka Laštro Co. iz     Kreševa. Na ovoj manifestaciji nastupio je mladi tamburaški sastav Senjo.

    Osim aktivnog rada na očuvanju i promicanju hrvatske kulture općenito, kreševski su napretkovci 1996. god. izradili spomen - kapelu posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini Kosača na Gradu pokraj Kreševa. Također, obnova starog Napretkovog doma traje od 1996. pa sve do danas, uz značajna donatorska sredstva gospodarstvenika kreševske općine i šire, zatim općinskih, županijskih i federalnih institucija vlasti, te naših ljudi i društava iz inozemstva. Naposljetku, nije izostala ni značajna novčana pomoć Vlade Republike Hrvatske. Do sada je Društvo ostvarilo vrlo uspješne suradnje sa tuzlanskom, zeničkom, novotravničkom, travničkom, novosarajevskom i uskopljanskom Napretkovom podružnicom. Od drugih kulturnih institucija, Hrvatskoj matici iseljenika u FBiH pripada posebno mjesto. Naime, posljednjih nekoliko godina veći broj tamburaša i folkloraša sudjelovao je u radu ljetnih i zimskih Škola folklora i glazbala koje se održavaju svake godine u Hrvatkoj , a u organizaciji HMI iz Zagreba.

    Društvo danas broji oko 150 članova, od čega njih pedesetak marljivo radi u nekoj od sekcija: tamburaški sastav je pod ravnanjem gosp. Mate Franjčevića, folklornom skupinom rukovodi gosp. Eugen Jukić, te sekcija žena koja čuva od zaborava autohtone kreševske napjeve. Od srpnja 2003. godine, uz novi Odbor, dužnost predsjednika kreševske podružnice obnaša gop. Božica Ban, dipl. pravnik.
_____________________________________________________

Pripremio i uredio: mr.sc. Zdravko Marijanović, dipl. ing.

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.