HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 

Zanimljivosti

 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
O Kreševu > Zanimljivosti

Kreševska tradicija potkivanja jaja

   Nitko pouzdano ne zna otkad u Kreševu živi tradicija potkivanja jaja, ali se pouzdano zna da se ni jedan kovač nije mogao oženiti ako nije znao potkovati jaje, jer je to bilo veliko umijeće.
   Kreševo je vjerojatno jedini grad ne samo u BiH, već i šire, u kojemu tradicija potkivanja jaja još živi. Od davnina su se kovači pored svojeg redovnog posla bavili potkivanjem jaja iskazujući tako svoje umijeće zanata. Tradicija ovog posla seže još u srednji vijek od dolaska Sasa na ove prostore. U Kreševu je nekad skoro svaka kuća nekad imala svoju kovačnicu, naravno priručnu i primitivnu, ali je to bio jedini način da se radi, živi i preživi. Iz te velike potrebe za dokazivanjem kovača i njihova umijeća rodila se i ideja da se potkivaju jaja.
   Prema riječima starog Kreševskog kovača i jednog od rijetkih ljudi koji još znaju potkovati jaje, Vinka Karlovića, jaje je oduvijek bilo simbol života, novog preporoda, simbol rađanja novog života, a potkovica je simbol sreće. I kao što vidite u toj simbolici ima onog čemu čovjek stalno teži, a to je život u sreći, miru i blagostanju.
   Stoga se ne treba čuditi što se mladići sa kovačkim zanimanjem nisu mogli oženiti ako nisu znali potkovati jaje. Ako mladić ne zna potkovati jaje to znači da nije dobar majstor, ako nije dobar majstor neće moći uzdržavati svoju obitelj.

   Još jedan, možda u našim krajevima, pa i šire, poznatiji "potkivač" jaja je Franjo Ivičević koji je tu svoju vještinu pretvorio u unosan posao. Njegova potkovana jaja danas se nalaze na svakom kraju Bosne i Hercegovine pa čak i Evrope. Franjo svoja jaja ne ukrašava samo sa potkovicama već i sa grbovima nogometnih klubova kao i obilježjima naroda. Franjo je svoje umijeće podigao na jedan viši nivo te usavršio proces proizvodnje i dnevno može potkovati i do nekoliko desetaka jaja ovisno o količini i vrsti narudžbe. U 20 godina koliko se bavi ovim poslom potkovao je čak 15.000 jaja. Popularnosti ovog zanata uvelike su zaslužni i pisani mediji, kako domaći tako i inozemni, koji su u više navrata radili reportaže o ovoj umjetnosti i o ovom vrijednom majstoru.

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.