HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Općina kreševo > Načelnik Općine

Načelnik Općine

Mato Barišić
Rođen: 19.11.1958. u Kiseljaku
SSS - elektro-tehničar
Član HDZ
Adresa Komari br.1
Telefon: 030/806-602
Fax: 030/806-667
E-mail: nacelnik@kresevo.net

    Nositelj izvršne vlasti u okviru prava i mjerodavnosti Općine je općinski načelnik. Općinskog načelnika do sada je biralo Općinsko vijeće većinom glasova svih članova. Na predstojećim općinskim izborima 2. Oktobra/Listopada općinskog načelnika kao i vijećnike Općinskog vijeća neposredno će izabrati građani.

    Općinski načelnik je mjerodavan:
-  za provedbu općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i delegiranih ili
    prenesenih ovlasti od kantonalnih i federalnih vlasti;
-  za osiguranje suradnje općinskih djelatnika sa ombudsmanima;
-  za podnošenje izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provedbi općinske politike i     svojim djelatnostima;
-  za ustrojstvo općinske uprave i njezin rad;
-  za rukovođenje radom općinskih službi za upravu i oćinskih djelatnika;
-  za biranje i razriješavanje općinskih službenika i namještenika,vodeći računa o     nacionalnoj strukturi, zastupljenosti konstitutivnih naroda koji žive na Općini;
-  za pripremanje prijedloga akata koje razmatra Općinsko vijeće;
-  za obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Općine.

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.