Stranice optimizirane za rezoluciju 800*600 i 16 bit. boji.
Sva prava zadrzana Franjevacki samostan i crkva u Kresevu. © 2000.