HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Turizam i ekologija > Društva i udruženja

Planinarsko društvo "Bitovnja"

   Planinarsko društvo "Bitovnja" Kreševo utemeljeno je 1937. godine kao nestranačka i nepolitička organizacija s osnovnim ciljem propagiranja ideja planinarstva, humanizma, boravka u prirodi, zaštite prirodne okoline, promicanjem prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti i ljepota u široj javnosti. Društvo je u proteklih 60 godina steklo veliki ugled na prostorima bivše Jugoslavije. Počev o perioda između dva svijetska rata, pa do 1992. godine društvo je dalo čitavu plejadu vrsnih i planinarskoj javnosti poštovanih planinara, višekratno nagrađivanih i najvećim planinarskim priznanjima i odličjima, a zahvaljujući kojima su diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije Kreševo i Kreševljaci postali poznati kao dobri planinari i gostoprimljivi domaćini. Usljed izbijanja rata na prostoru Bosne i Hercegovine 1992. godine rad društva je privremeno prekinut, da bi bio obnovljen koncem 1995. godine. Planinarsko društvo "Bitovnja" je među privm društvima koja su obnovila svoj rad nakon rata. Danas društvo broji 196 članova, od kojih veliki broj čine djeca i mladi. Od obnavljanja svog djelovanja društvo je izgradilo i uredilo planinarsku kuću na Zečevu. Na žalost obnova poznatog planinarskog doma na Lopati zastala je u početnoj fazi.

Lovačko društvo "Tetrijeb"

   Lovačko društvo "Tetrijeb" Kreševo utemeljeno je 1956. godine kao samostalno lovačko društvo, a do tada je pripadalo srezu (Fojnica, Kiseljak, Kreševo). Te godine društvo je brojalo oko 25 članova, i taj broj se povećavao iz godine u godinu. 1961. godine članovi lovačkog društva su izgradili i opremili lovačku kuću na planini Visočica (Trebac) koja je u to vrijeme bila jedna od najljepših objekata na ovim prostorima. Društvo je prestalo sa radom od 1993. do 1995. godine za vrijeme ratnih dejstava na ovim prostorima. 17.1.1995. godine održana je utemeljiteljska skupština društva gdje je izabrana skupština društva, predsjedništvo kao i drugi organi i tijela. Danas društvo ima skupštinu sačinjenu od 31 zastupnika i predsjedništvo koje broji 9 članova. Društvo se baziralo na izgradnju lovno - tehničkih objekata, unošenje divljači u lovište, kao i na zaštitu postojećeg fonda divljači. U 2003. godini učinjen je ogroman pomak u radu društva jer se društvo objedinilo sa bošnjačkim društvom na teritoriji općine Kreševo tako da sada društvo broji 240 članova.

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.