ul. Fra Grge Martića bb, 71260 Kreševo

tel./fax:+387 (0)30 806-205
e-mail:
poslodavci_kresevo@tel.net.ba

Stranice optimizirane za rezoluciju 800*600 i 16 bit colors.
-Sva prava zadrzana-Udruga Kresevo. © 2003