KREDITNA LINIJA CHF-a

Velika zainteresiranost članstva

Početkom lipnja ove godine Udruga Poslodavaca je dobila mogućnost, da svojim članovima ponudi kreditnu liniju u suradnji sa CHF-om, bez čijih sredstava ne bi bilo ni ovog angažmana.
Kredit može dobiti svaki član naše Udruge, ako ispuni aplikaciju i ako ima urednu dokumentaciju.
Iznos kredita je od 5.000-50.000 KM, na perid od 3-24 mjeseca.Garancije su žiranti do 15.000 KM, a preko tog iznosa garancije mogu biti pokretna i nepokretna imovina. Svakom poslodavcu koji se odluči za apliciranje kredita, Udruga će pomoći u svim aktivnostima, osobito pri popunjavanju aplikacije, kontakata sa MKO CHF, te pomoći klijentu oko definiranja potrebne dokumentacije i sl.
Svaka aplikacija se obrađuje posebno na način da klijent bude zadovoljen.
Članovi Udruge su veoma zainteresirani keditnom linijom CHF-a, tako da sada imamo nekoliko članova koji su u procesu pripremanja dokumentacije za apliciranje kredita. Važno je napomenuti, da od svakog kredita Udruga dobiva 1,5 procenata i 2,5 procenata kamata.
U budućnosti će to biti jedan od načina financiranja rada Udruge Poslodavaca Općine Kreševo, naravno, uz novac od članarine.