PRESTAVLJAMO NAŠE ČLANOVE

ĆOTO d.o.o. Kreševo
Tržište na teritoriji bivše Jugoslavije

Gospodin Jozo Tadić jedan je od članova Odbora za osnivanje Udruge Poslodavaca.
Cijelo vrijeme od kada postojimo naš je član, a trenutno je Predsjednik Skupštine udruge.
Posjeduje poduzeće "ĆOTO" d.o.o. Kreševo, koje posluje od 1983. godine.
Osnovna djelatnost poduzeća je proizvodnja metalne galanterije, tj. razne vrste stolica ( za baštu, kućne, barove i sl.) i stolova. Kad je osnovano, poduzeće je upošljavalo tri djelatnika. S vremenom se posao razvijao, tako da firma sada upošljava jedanaest stalnih djelatnika, a po potrebi radi ih još pet honorarno.
Danas ima tržište na cijelom teritoriju bivše Jugoslavije.
Značajno je spomenuti Sloveniju, jer s njom ima najveći promet godišnje.
U bliskoj budućnosti planira proširiti i modernizirati djelatnost, kao i samu tehniku proizvodnje.
Zbog velikih troškova galvanizacije koja je do sada rađena u Sloveniji, planira u sklopu svoje djelatnosti i proizvodnje, ovdje otvoriti liniju galvanizacije i niklovanja.
Samim tim će uposliti jednog visoko obrazovanog kemičara i još nekoliko djelatnika.
Želja nam je da sve što je zamislio i ostvari.
Više informacija na web stranici:www.kresevo.net/coto.htm