DJELATNOST I PROGRAMSKI CILJEVI UDRUGE


Djelatnost Udruge je usmjerena uglavnom na ostvarenje slijedećih ciljeva:

- zajednički nastup članova Udruge na tržištu, osobito u sferi marketinga,
- zajednički nastup prema državnim organima svih nivoa vlasti, te međunarodnim organizacijama,
- osiguranje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima ekonomske politike na lokalnom nivou,
- organizovanje promocija i javnih prezentacija proizvoda i usluga Udruge i njenih članova
( sajmovi, izložbe, promocije novih proizvoda, web ),
- aktivnosti na zaštiti lokalnih tržišta od nelojalne konkurencije,
- samostalno i uz angažovanje stručne pomoći utjecanje na strateško planiranje ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i u regionu,
- izdavačka djelatnost.


Planirane aktivnosti rada Udruge za 2003. godinu

- jedna od najvažnijih aktivnosti za naredni period vezana je za povećanje broja članova, što će se ogledati u dosta agresivnom medijskom pristupu, čime treba omasoviti članstvo, a krajnji cilj bi bio da svaki gospodarstvenik na području Općine Kreševo bude član Udruge,
- ažuriranje baze podataka u Udruzi i razmjena tih informacija
- pokretanje inicijative prema višim nivoima vlasti, u cilju stvaranja boljih uvjeta za poduzetništvo
- zajedničko nastupanje gospodarstvenika na sajmovima
- posjete drugim udruženjima